Менин гениалду балам

(0) От (автор) Саидмурод Давлатов
$ 5.22 $ 5.50

Азыркы коом бизден озуно ишенген, ар кандай маселелерди оз алдынча чече алган инсан катары калыптануубузду талап кылууда. Ошондуктан азыркы кундо балдарга акчаны башкарууну, колдонууну уйротуу болуп корбогондой зарылдыкка айланды.

Азыркы коом бизден озуно ишенген, ар кандай маселелерди оз алдынча чече алган инсан катары калыптануубузду талап кылууда. Ошондуктан азыркы кундо балдарга акчаны башкарууну, колдонууну уйротуу болуп корбогондой зарылдыкка айланды. Китеп финансылык сабаттулук, инсандык жактан онугуу, уй-булолук маселелер, убакытты туура колдонуу, максат коюу, оз алдынчалуулук жонундогу билимдердин негиздерин уйротуп, Ата мекен жана ата-эненин алдындагы парз-милдетин сезууго тарбиялайт. Ошондой эле баланын кучтуу тарабын аныктап, ал гениалдуу инсан боло алуучу туура багытты тактоого комок корсотот. Китепте берилген формулалар баланы 25-27 жашка чыкканда финансылык жактан эркин болууга уйротуудо жардам берет.

Бул китеп мугалимдерге, осуп келе жаткан жаш муундарга билим берип, тарбиялап жаткан кызматкерлерге, оз балдарын келечекте ийгиликке жетуусун каалаган барды ката-энелерге, студенттерге, мектеп окуучуларына, ошондой эле жашоодо ордун табууга жана озун таанып билууго аракет кылган бардык окурмандарга арналат. Бул эмгек аны жашоо-турмушумда пайдаланам деген адамдардын колуна тиет деген чон умуттомун.


Формат: ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ
Страница: 396 стр
Цена: $ 5.22 $ 5.50
Масса: 0 г
Язык: На киргизском языке
Автор: Саидмурод Давлатов

Вам может быт интересно

Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description