Тармок маркетингида ПУЛ

(0) От (автор) Саидмурод Давлатов
$ 6.50

Ушбу китоб 10 йилдан ошик турли тармок компанияларида бизнесни ургатадиган тренер булиб ишлашим натижасида езилган.

Ушбу китоб 10 йилдан ошик турли тармок компанияларида бизнесни ургатадиган тренер булиб ишлашим натижасида езилган. Хар битта компаниянинг бошкаларга ухшамайдиган жихати, кучли ва кучсиз томонлари булади. Китоб MLM-бизнесда натижа берадиган энг яхши технологияларни туплаган. Тармок маркетинги билан шугулланадиган одамга бу китоб бойлик ва етакчиликка олиб борадиган йул курсатгич булади.


Формат: БУМАЖНЫЕ КНИГИ
Страница: 320 стр
Цена: $ 6.50
Масса: 200 г
Язык: На узбекском языке
Автор: Саидмурод Давлатов

Вам может быт интересно

Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description
Image-Description